e
dezinfekce ozonem

DEZINFEKCE AUTOMOBILŮ OZÓNEM

DEZINFEKCE OZÓNEM

V současné době probíhá na celém světě epidemie virové nemoci KOVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Ozón spolehlivě zničí koronavirus SARS-CoV-2. Je to silný oxidační plyn, který likviduje nejen mikroorganizmy, ale také pachy. Vzhledem k plynnému skupenství se dostane do každé spáry, do všech pórů v interiéru vozidla. Jeho účinek několikanásobně vyšší než běžná chemická dezinfekce.

JAK OZÓN FUNGUJE

Jeho účinek několikanásobně vyšší než běžná chemická dezinfekce. Ozon má dezodorační efekt, tzn., že redukuje nežádoucí zápachy v prostředí (cigaretový kouř, pachy zvířat, pot, zápachy z nátěrů, lepidel apod.). Ozon nemaskuje příčiny zápachu, ale trvale je odstraňuje. Po aplikaci ozon nezanechává žádné stopy ani toxická rezidua a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky.

1 x
účinnější než chlór
1 min
stačí k dezinfekci
1
cena pouze

dezinfekce automobilů - volejte:

+420 731 145 509

DOMLUVENÍ TERMÍNU.